top of page
Modern Professional Cryptocurrency Newsroom Instagram Story.jpg

Kompas Edge+
Plan miesięczny:
9 900 zł

Modele wspierające proces zarządzania ryzykiem

Dostęp do unikalnych portfeli inwestycyjnych Kompasu

Regularne spotkania i webinary z zespołem Kompasu

Dostęp do unikalnych badań i analiz globalnego makro

Rozwój praktycznych kompetencji inwestycyjnych na realnym rynku w czasie rzeczywistym

Modele ilościowe i analizy jakościowe dostosowane do potrzeb aktywnych inwestorów

Dostęp do ekskluzywnych pomysłów inwestycyjnych globalnego makro

Program rozwojowy "Kompas Edge+"

Dołącz do nas i zbuduj swoją unikalną przewagę w inwestowaniu na rynkach finansowych

spotkanie biznesowe

Regularne spotkania i webinary - zaprojektowane tak, aby pomóc Ci w osiąganiu lepszych wyników na rynku

Dedykowane wsparcie premium oraz webinary live z członkami zespołu Kompasu

Spotkania co najmniej raz w miesiącu lub częściej, w zależności od bieżącej sytuacji na rynkach. Aktywne wsparcie przy analizie poszczególnych aktywów, budowaniu portfela, zarządzaniu ryzykiem, analizie globalnej sytuacji makroekonomicznej.

Dostęp do regularnych raportów i badań jako element skutecznego rozwoju inwestora

Wychodzimy z założenia, że edukacja inwestora nie kończy się nigdy. Dlatego też jednym z elementów Kompas Edge+ są unikalne raporty, badania i komentarze dotyczące aktualnej sytuacji rynkowej oraz wybranych aktywów, dzięki którym powinieneś wypracować własną, skuteczną strategię inwestycyjną.

The Wall of Ideas

Wysokiej jakości pomysły inwestycyjne - jak je tworzyć i nimi zarządzać, czyli zastosowanie teorii w praktyce rynkowej

Data Processing

Unikalne portfele Kompasu - ucz się efektywniej dysponując stałym wglądem w nasze ruchy na rynkach

Dostęp do wszystkich ruchów na naszych realnych portfelach, w czasie rzeczywistym

To niezbędne narzędzie ma ułatwić Ci zrozumienie naszego procesu zarządzania ryzykiem, tak aby podejmować lepsze decyzje. Wiedza o tym, jak efektywnie zarządzać ryzykiem poszczególnych pozycji oraz całego portfela jest kluczem do długoterminowej przewagi każdego inwestora.

Potrzebujesz więcej szczegółów? Skontaktuj się z nami

bottom of page