top of page

Gamma Exp - dlaczego warto obserwować?

To, co dzieje się na rynkach opcji, silnie wpływa na zachowanie instrumentu bazowego.

Gamma Exposure odnosi się do zmiany wartości delta opcji w zależności od zmiany ceny instrumentu bazowego.

Gamma to druga pochodna wartości opcji względem ceny instrumentu bazowego. Delta to pierwsza pochodna, reprezentująca zmianę wartości opcji w odpowiedzi na jednostkową zmianę ceny instrumentu bazowego.

Uczestnicy rynku, zwłaszcza profesjonalni dealerzy, muszą uwzględniać gamma exposure podczas dynamicznego zabezpieczania swoich pozycji. Zmiany w gamma wymagają dostosowania pozycji opcji, aby utrzymać odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem.




Długa gamma a krótka gamma


Długa i krótka gamma służą do opisania pozycji netto zajmowanych przez dealerów/animatorów na rynku.

Animatorzy rynku składają zlecenia dwustronne, aby zapewnić rynkom płynność i głębokość. Animatorzy rynku mogą stosować hedging delta, aby zmniejszyć ryzyko kierunkowe, jakie mogą ponosić. W miarę zmian na rynkach wymagania animatorów rynku dotyczące zabezpieczeń mogą się zmieniać, co może skutkować koniecznością dostosowania przez nich ekspozycji na ryzyko poprzez handel instrumentem bazowym.

Kiedy cena instrumentu bazowego ulega zmianie, animatorzy rynku opcji zmuszeni są dostosować swoje zabezpieczenia poprzez kupno lub sprzedaż papieru wartościowego stanowiącego instrument bazowy opcji

Kiedy animatorzy rynku i dealerzy mają długą gamma , oznacza to, że mają pozytywną ekspozycję gamma. Pozycja o długim gamma będzie miała deltę, która rośnie, gdy instrument bazowy rośnie, i deltę, która maleje, gdy instrument bazowy spada. Aby mieć pozycję długą gamma, inwestor może kupić opcje (albo opcję kupna, albo opcję sprzedaży). Kiedy animatorzy rynku/dealerzy zajmują pozycję długą (pozytywną) gamma, zabezpieczają się przed ryzykiem, sprzedając, gdy rynek wzrasta, i kupując, gdy rynek spada. Działa to stabilizująco na rynek prowadząc do zwiększenia płynności, zmniejszenia zmienności co zwykle wspiera proces wzrostu cen na rynku.


Kiedy animatorzy rynku i dealerzy mają krótką gamma , oznacza to, że mają negatywną ekspozycję gamma. Pozycja o krótkim gamma będzie miała deltę, która maleje, gdy instrument bazowy rośnie, i deltę, która rośnie, gdy instrument bazowy spada. Aby być krótką gamma, inwestor może sprzedawać opcje (albo opcję kupna, albo opcję sprzedaży). Kiedy animatorzy rynku/dealerzy mają krótką (negatywną) gamma, zabezpieczają się przed ryzykiem, kupując, gdy rynek wzrasta, i sprzedając, gdy rynek spada. Powoduje to większą zmienność, zwiększa niestabilność rynku, ponieważ animatorzy/dealerzy stają się siłą napędzającą zarówno spadki jak ewentualne odbicia (korekty wzrostowe).


Korzystając z narzędzia Gamma Exposure możemy odczytać położenie rynku gamma w czasie rzeczywistym, co pozwala lepiej zrozumieć przepływy strukturalne, które przechodzą właśnie przez rynek. GEX Flip, który codziennie publikujemy na Pulpicie Stock Trader, to poziom, przy którym gamma zmienia się z pozytywnego na negatywny i odwrotnie. Pomaga to z wyprzedzeniem określić, kiedy potencjalnie może nastąpić odwrócenie ekspozycji animatorów.

Okresy, w których dealerzy są po pozytywnej stronie gammy to okresy charakteryzujące się niższą zmiennością, co jest pozytywnym zjawiskiem wspierającym wzrosty na rynku. Okresy, kiedy dealerzy są po negatywnej stronie gamma, to okresy wysokiej zmienności i niestabilności.


Pamiętaj. Nigdy nie polegaj wyłącznie na jednym narzędziu przy podejmowaniu decyzji handlowych. W Kompasie Rynkowym kładziemy duży nacisk na wielowymiarową analizę rynku i stosowanie wielu narzędzi równolegle, które dopiero stosowane razem, dają nam istotną przewagę nad pozostałymi uczestnikami rynku (kompas zmienności+kompas kapitału+kompas makro+analiza technczna+analiza fundamentalna+rankingi kompasu...itd).


Pozdrawiam

Maciej

Comments


bottom of page