top of page

Kompas Dnia - cykliczność w gospodarce vs cykliczność w polityce monetarnej FED

Gdy spojrzymy na politykę Fedu w odniesieniu do presji płacowej, która maleje i rośnie wraz ze zmianami na rynku pracy, widzimy że ostatecznie to presja płacowa generuje cykliczne wahania inflacji. Bez wyższych płac pracownicy nie mogą sobie pozwolić na wyższe ceny. Aby być bardziej precyzyjnym, tylko wzrosty płac ponad wzrost wydajności generują inflację. Na wykresie przedstawiłem związek między stopą procentową Fedu a wzrostem płac.

Widzimy, że FED jest wyraźnie spóźniony w obecnym cyklu. Tym razem w maju FED podjął decyzję o rozpoczęciu proces zmniejszania QT, czyli redukcji bilansu aktywów, szybciej i w większym zakresie niż to było wcześniej planowane. Jest to sygnał dla rynku i warunek wstępny do procesu obniżek stóp procentowych.

Stopa procentowa FED
Stopa procentowa FED, średnie godzinowe zarobki zm.% r/r

W 1994 roku było sześć lat ekspansji po tym, jak Fed zaczął podnosić stopy procentowe. W 2004 roku było cztery lata ekspansji do następnej recesji po tym, jak Fed zaczął podnosić stopy procentowe. W 2016 roku było cztery lata ekspansji przerwanej recesją "covidową". Aktualnie jesteśmy dwa lata po pierwszej podwyżce. W tym momencie polityka pieniężna wydawałaby się być w okolicach połowy cyklu przechodzenia z fazy akomodacyjnej do restrykcyjnej. Jednak w tym cyklu mamy wiele zakłóceń, które utrudniają właściwą ocenę fazy cyklu. Dlatego musimy popatrzeć szerzej na sytuację i przyjrzeć się innym elementom cyklu.


Wykorzystanie zdolności produkcyjnych

Oprócz nadwyżki na rynku pracy istnieje nadwyżka w zdolności produkcyjnej, która zmienia się w cyklu koniunkturalnym. Jak widać na rysunku poniżej, wskaźnik wykorzystania zdolności w przemyśle spada na końcu recesji, pozostawiając maksymalną nadwyżkę dostępną do wzrostu. W miarę wzrostu produkcji przemysłowej nadwyżka w wykorzystaniu zdolności zmniejsza się, a zwykle osiąga szczyt przed recesją lub na początku niej. Na przestrzeni lat, 80% uznawane było za przybliżony próg pełnej zdolności w przemyśle, choć z rysunku wynika, że obserwowany jest sekularny spadek tego wskaźnika. Biorąc pod uwagę renesans, który uważamy że jest w toku w amerykańskim przemyśle, oczekujemy, że sekularny spadek wykorzystania zdolności z ostatnich cykli koniunkturalnych odwróci się w nadchodzących cyklach.

Chcesz poczytać więcej?

Subskrybuj kompasrynkowy.pl, aby czytać dalej ten post.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page