top of page

Kompas Dnia - problem koncentracji na rynkach akcji: wyzwania i strategie dla inwestorów


W ostatnich latach na światowych rynkach akcji można zaobserwować znaczący wzrost koncentracji. Trzy główne formy, jakie przybrał ten trend, to wzrost udziału amerykańskiego rynku akcji na świecie, wzrost znaczenia sektora technologicznego oraz dominacja największych firm na większości regionalnych rynkach akcji. Te zmiany, chociaż mogą na pierwszy rzut oka wydawać się korzystne, rzucają światło na potencjalne ryzyka dla inwestorów oraz rynków jako całości.


Hegemonia amerykańskiego rynku akcji

Od globalnego kryzysu finansowego (GFC), amerykański rynek akcji doświadczył znaczącego wzrostu wartości, znacznie wyprzedzając inne główne rynki i podnosząc swój udział w globalnym rynku akcji do 50%. To wyjątkowe zjawisko nie jest nowością w historii finansów, jednak skala i tempo zmian, szczególnie od czasu GFC, podkreślają dominację gospodarki USA.


Wzloty i upadki globalnej dominacji

Historia amerykańskiego rynku akcji odzwierciedla dynamikę globalnej gospodarki. Na początku lat 70., kiedy sektory naftowy i motoryzacyjny były na czele, rynek akcji USA zajmował również znaczącą pozycję na świecie. Jednak to, co zwraca uwagę, to szybka zmiana lidera w późnych latach 80., kiedy to Japonia, dzięki swoim gigantom bankowym, krótko przejęła prym w globalnej ekonomii. Ostatecznie, upadek japońskiego rynku akcji umożliwił USA powrót do pozycji lidera.


Dynamika wzrostu i przyczyny przewagi

Niezwykłe ożywienie amerykańskiego rynku akcji w ostatnich latach jest wynikiem kilku czynników. Po pierwsze, wzrost zysków firm amerykańskich w sposób znaczący przewyższył inne rynki. Po drugie, trend spadających stóp procentowych sprzyjał aktywom o dłuższej zapadalności (long duration stocks), co z kolei wpłynęło na wzrost wartości akcji firm technologicznych i innych szybko rosnących branż. Ten wyraźny nacisk na "growth" w porównaniu do "value" pozwolił rynkowi USA osiągnąć swoją obecną dominację.

Warto w tym miejscu pokreślić jeszcze inne przyczyny przewagi USA:

  • Wskaźnik reinwestycji firm na amerykańskim rynku akcji jest wyższy niż na większości innych rynków. Zdolność i chęć reinwestowania w szybko rosnące firmy przyczyniają się do relatywnej przewagi rynku USA. Szczególnie dotyczy to sektora technologicznego. USA korzystają również, w stosunku do innych rynków, z kompleksowych i unikatowych ekosystemów wsparcia, w tym współpracy z uniwersytetami i rządem, inkubatorów i funduszy przyspieszających, funduszy VC i PE.

  • Płynność amerykańskiego rynku akcji jest znacznie wyższa niż na innych rynkach, co pomaga zmniejszyć premię za ryzyko. Głębokość rynku akcji USA wzrasta w stosunku do innych rynków. Obawy geopolityczne i zaangażowanie rządów zmniejszyły globalny apetyt na niektóre rynki wschodzące, a w szczególności na Chiny. Tymczasem Europa ma znacznie gorszą płynność niż USA. USA przyciągnęły również inwestycje i firmy dzięki zachętom rządowym, cłom na importy i Ustawie o Redukcji Inflacji (IRA).

  • Gospodarka USA jest większa i silniejsza niż inne, a rosnąca tendencja do bycia częścią NYSE/NASDAQ wśród firm zagranicznych dodaje do tego efektu. Ponadto, nawet jeśli nie są notowane w USA, wiele europejskich i innych firm ogólnie zwiększyło swoją ekspozycję (i aktywa) w USA.

Chociaż fundamenty wyraźnie napędzały wzrost indeksów amerykańskich, ich rynek akcji stał się również droższy w stosunku do reszty świata, nawet biorąc pod uwagę różnice w wadze sektorów.Jednakże, ta premia pozostaje uzasadniona przez lepsze stopy zwrotu z kapitału i premia wyceny USA nie jest ekstremalna, gdy dostosowuje się do jej wyższego poziomu rentowności i zwrotów z kapitału własnego.


Wyzwania i perspektywy

Mimo że dominacja rynku akcji USA jest uzasadniona silnymi podstawami ekonomicznymi, rodzi to pytania o długoterminową równowagę i możliwość wystąpienia przyszłych zawirowań. Historia uczy, że żaden rynek nie utrzymuje wiecznej przewagi, a dynamiczny rozwój sektora technologicznego i zmieniające się trendy gospodarcze mogą wprowadzić nowych globalnych graczy na arenę finansową.


Podsumowanie

Dominacja amerykańskiego rynku akcji podkreśla nie tylko siłę gospodarki USA, ale także złożoność i wzajemne powiązania globalnych rynków finansowych. Inwestorzy i analitycy muszą kontynuować obserwację tych trendów, aby lepiej zrozumieć przyszłe kierunki rozwoju światowej ekonomii i rynków kapitałowych.


Koncentracja sektora technologicznego i jej wpływ na rynek akcji

W ostatnich latach na światowych rynkach akcji zaobserwowaliśmy wyraźną tendencję wzrostową koncentracji w sektorze technologicznym. Ta zmiana jest najbardziej widoczna w Stanach Zjednoczonych, ale stała się charakterystyczną cechą wielu innych rynków, zwłaszcza w Azji. Zjawisko to wzbudza zainteresowanie zarówno wśród inwestorów, jak i analityków, którzy zastanawiają się nad długoterminowymi implikacjami tej tendencji dla globalnej gospodarki i rynków kapitałowych.Przyczyny wzrostu dominacji sektora technologicznego

Poniższy wykres podkreśla, że od czasu globalnego kryzysu finansowego, zyski w sektorze technologicznym wzrosły w sposób znaczący, podczas gdy inne sektory niemal nie zanotowały postępów. Pandemia COVID-19 i związane z nią środki dystansu społecznego dodatkowo wzmocniły ten trend, zwiększając popyt na produkty i usługi technologiczne.

Interesujące jest również, że obecna dominacja sektora technologicznego na amerykańskim rynku akcji nie jest zjawiskiem bezprecedensowym. Historia pokazuje, że największy sektor na rynku akcji zmieniał się w zależności od głównych sił napędowych wzrostu gospodarczego. Sektor technologiczny, mimo swojej obecnej dominacji, jest porównywalny z sektorem energetycznym w latach 50. XX wieku, kiedy to również odgrywał centralną rolę w gospodarce.
Co inwestorzy mogą zrobić, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem dominacji technologii?


  • Dywersyfikacja ekspozycji na technologię Inwestorzy mogą zabezpieczyć swoje portfele poprzez dywersyfikację ekspozycji na technologię, poszukując alternatywnych spółek "wzrostowych", które są obecnie wyceniane po niższych cenach. Sektor opieki zdrowotnej, z jego potencjałem na wykorzystanie technologii AI i perspektywami wzrostu, jest jednym z zalecanych kierunków dla inwestorów szukających alternatyw dla sektora technologicznego.
  • Inwestycje w GRANOLAS Europejskie GRANOLAS, czyli 11 największych firm w indeksie STOXX 600, oferują atrakcyjną alternatywę dla amerykańskiej "Wspaniałej Siódemki". Te firmy, charakteryzujące się mocnymi bilansami i stabilnymi marżami, są wyceniane po niższych wskaźnikach P/E i mogą oferować solidny wzrost zysków w dłuższej perspektywie.

  • Z kolei "Compoundersi Poza Technologią" (ETCs) to grupa firm, które nie należą do sektora technologicznego, ale posiadają wysokie marże, rentowność i potencjał wzrostu. Inwestycje w takie firmy mogą pomóc w dywersyfikacji portfela i zabezpieczeniu przed nadmierną ekspozycją na zmienność sektora technologicznego.Podsumowujac, dominacja sektora technologicznego na rynkach akcji stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla inwestorów. Poprzez świadomą dywersyfikację i poszukiwanie solidnych inwestycji w sektorach z potencjałem wzrostu, możliwe jest zbalansowanie portfela i zmniejszenie ryzyka związanego z przewagą jednego sektora. W kontekście ciągłych zmian na globalnych rynkach, elastyczność i zdolność do adaptacji będą kluczowe dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu inwestycyjnego.


Wpływ koncentracji spółek na rynku - fenomen Magnificent 7 oraz GRANOLAS

W obliczu dynamicznie zmieniającego się krajobrazu finansowego, koncentracja na rynku akcji stała się zjawiskiem przyciągającym uwagę inwestorów i analityków na całym świecie. Tendencja ta zyskała na znaczeniu zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie 10 największych firm osiągnęło ponad 30% wartości rynkowej indeksu S&P 500 - najwyższy poziom od 1980 roku. Zjawisko to nie ogranicza się jednak wyłącznie do USA; podobne wzorce obserwuje się również na innych rynkach, z Europą i Japonią na czele.Europa i GRANOLAS: nowe oblicze rynkowej koncentracji

W Europie, gdzie koncentracja akcji osiągnęła poziom niespotykany od czasów globalnego kryzysu finansowego, grupa akcji znana jako GRANOLAS stanowi niemal jedną czwartą wartości 600 największych firm. Różnorodność branżowa tych spółek, obejmująca technologię, opiekę zdrowotną, luksus oraz produkty pierwszej potrzeby, podkreśla zmieniający się charakter dominacji na rynkach europejskich.


Japonia: perspektywa mniej skoncentrowanego rynku

Choć rynek japoński wydaje się mniej skoncentrowany ze względu na liczbę firm wchodzących w skład indeksu Topix, analiza pokazuje, że 30 największych przedsiębiorstw zwiększyło swoją relatywną wielkość do 97. percentyla od 1995 roku. To wskazuje na podobieństwo w koncentracji rynkowej do tej obserwowanej w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do indeksu S&P 500.


Czy wysoka koncentracja oznacza bańkę na rynku akcji?

Podczas gdy wysoka koncentracja rynkowa może wydawać się oznaką bańki, historia pokazuje, że nie zawsze tak jest. Wycena akcji, mimo że obecnie jest większa w porównaniu do przeszłości, nie osiąga ekstremalnych poziomów notowanych w okresach bańki. Ponadto, dominujące obecnie firmy charakteryzują się większą zyskownością i mocniejszymi bilansami w porównaniu do tych z okresu bańki technologicznej.Ponadto, wysoka koncentracja akcji nie jest niczym niezwykłym. Jak pokazuje poniższy wykres dla amerykańskiego rynku akcji, w historii były większe spółki niż największa firma obecnie.Innym czynnikiem, który może nasilać to zjawisko, jest wzrost inwestycji pasywnych w stosunku do aktywnych. Może to sprawić, że strategie "Momentum" staną się ważnym czynnikiem inwestycyjnym, ponieważ "zwycięzcy" stają się jeszcze więksi z czasem, gdyż coraz więcej kapitału wspiera notowania tych firm.Przyszłość koncentracji na rynku akcji

Historia pokazuje, że niewiele firm jest w stanie utrzymać swoją dominację na rynku w obliczu nowych wyzwań i konkurencji. Zaledwie 52 z firm obecnych na liście Fortune 500 od 1955 roku pozostało na niej nieprzerwanie, co pokazuje, że dominacja rynkowa jest zjawiskiem przemijającym. Innowacje technologiczne i zmiany w preferencjach konsumentów mogą szybko przesunąć rynkowe równowagi, a dominujące dziś firmy mogą zostać zastąpione przez nowe, nieznane nam obecnie podmioty.


Strategie dla Inwestorów

W obliczu rosnącej koncentracji na rynku, inwestorzy powinni zastosować zróżnicowane strategie, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi ryzykami. W Kompasie Rynkowym stosujemy w tym celu różne podejścia:

  1. Inwestowanie w firmy o mocnych bilansach i zdolnościach do reinwestowania dla osiągnięcia wzrostu zysków z poza branży technologicznej.

  2. Poszukiwanie dojrzałych, generujących gotówkę firm, które są w stanie skupować akcje własne i jednocześnie wypłacać dywidendy.

  3. Zainteresowanie się mniejszymi spółkami, które mogą oferować korzystniejsze perspektywy wzrostu.


W ramach Kompas Premium codziennie monitorujemy rynek amerykański i polski w celu poszukiwania przyszłych liderów rynku. Wyniki naszych badań przedstawiamy w formie czytelnych rankingów spółek, które obejmują kompleksową ocenę ilościową, jakościową poszczególnych spółek oraz branż. Dzięki narzędziom Kompasu każdy użytkownik może skupić swoją uwagę i kapitał wyłącznie na tych spółkach, które mają największą szansę stać najszybciej rozwijającymi się liderami rynku.Pozdrawiam

Maciej

Commenti


bottom of page