top of page

Kompas Dnia - perspektywy dla europejskiego rynku akcji na 2024 rok

W obliczu wyzwań gospodarczych ostatnich miesięcy, prognozy dla europejskich spółek na rok 2024 rysują obraz stabilizującej się sytuacji. Zgodnie z najnowszymi rewizjami EPS (zysku na akcję), przewiduje się umiarkowany wzrost zysków na poziomie 3%. Takie prognozy wydają się coraz bardziej wiarygodne, szczególnie po niedawnych korektach.


Kluczowe wnioski z sezonu wyników za czwarty kwartał

Sezon sprawozdawczy za czwarty kwartał okazał się mieszanką różnych sygnałów, ale w sumie przyniósł więcej pozytywnych niespodzianek niż oczekiwano, choc więcej było ich w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. W obu regionach odnotowano pozytywny wzrost EPS, zwłaszcza w sektorach poza energetyką, co stanowi poprawę w porównaniu do trzeciego kwartału. Dodatkowo, komentarze płynące ze spółek wskazują na bardziej optymistyczną ocenę kondycji gospodarki, poprawę prognoz, zwiększenie zapowiedzi skupu akcji i dywidend, a także plany podwyższenia wydatków inwestycyjnych.

Prognozy na rok 2024: oczekiwanie wzrostu pomimo pewnych przeszkód

Pomimo niewielkich negatywnych przesunięć po sezonie wyników za czwarty kwartał, momentum EPS wydaje się stabilizować. Aktualny konsensus rynkowy zakłada łagodny wzrost EPS o 3% w 2024 roku w Europie, co wydaje się być ostrożną prognozą. Oczekuje się, że marże EBIT pozostaną stabilne, a rosnąca aktywność gospodarcza, normalizacja cen oraz zarządzanie kosztami pracy i odsetkami przyczynią się do utrzymania rentowności na wysokim poziomie.


Sektorowe różnice w trendach marż i wpływ ożywienia PMI

Marże europejskich firm gwałtownie wzrosły po pandemii COVID-19, wracając niemal do poziomów sprzed kryzysu finansowego z 2008 roku. Jednak nie wszystkie sektory odzyskały pełnię sił. Chociaż produkty konsumpcyjne, turystyka, przemysł i handel detaliczny osiągnęły wysokie marże, sektory takie jak chemia, górnictwo, opieka zdrowotna i telekomunikacja nadal oczekują na pełne odbicie. Wzrost wskaźników PMI i trwające ożywienie cykliczne mogą wspierać marże, szczególnie w sektorach z krótkim cyklem gospodarczym, takich jak szeroko pojęty "materials", czyli spółki z branży chemicznej, materiałów budowlanych, kontenerów i opakowań, metali i górnictwa oraz przemysłu papierniczego i produktów leśnych.

W związku z powyższym, będziemy zwracać szczególną uwagę na wybrane koszyki akcji, które mogą skorzystać na poprawie marż oraz na normalizacji warunków gospodarczych. Te prognozy i analizy mogą stanowić ważny punkt odniesienia dla strategii inwestycyjnych w nadchodzącym roku, sugerując, że pomimo ograniczonego potencjału wzrostu z obecnych poziomów, rynek europejski ma nadal pozytywne perspektywy.


Pozdrawiam

Maciej


Comments


bottom of page