top of page

BofA Bull & Bear Indicator

Szczegóły wskaźnika

Bull and Bear Indicator to wskaźnik giełdowy, którego celem jest wskazywanie punktów zwrotnych na rynku. Może więc być narzędziem wykorzystywanym zarówno w podejściu “kontrariańskim” jak i "followthemoney" (FTM). Będziemy regularnie (raz w tygodniu) udostępniać aktualne wskazania modelu Bank of America, dzięki któremu w szybki i obrazowy sposób otrzymujecie podgląd na kierunek i odchylenie pozycjonowania się uczestników rynków, co pozwoli nam ocenić ich aktualny sentyment do aktywów ryzykownych.


Konstrukcja wskaźnika

Na ostateczny poziom wskaźnika wpływa sześć miar:

HF Positioning - pozycjonowanie Hedge Fundów na rynkach akcji

Credit mkt technicals - sytuacja techniczna na rynku kredytowym

Equity market breadth - wskaźnik szerokości rynku akcji

Equity flows - przepływy kapitału na rynkach akcji

Bond Flows - przepływy kapitału na rynkach obligacji

Long-only positioning - pozycjonowanie się funduszy inwestycyjnych (emerytalne, klasyczne fundusze inwestycyjne otwarte)


Wskaźnik może przyjmować wartości od 0 do 10.

Można stosować go na dwa sposoby. Pierwszym jest podejście kontrariańskie:

  • powyżej 8 – nastroje są ekstremalnie bycze (pozytywne) – czas na sprzedaż

  • poniżej 2 – nastroje są ekstremalnie niedźwiedzie (negatywne) – czas na kupnoDrugi sposób to podążanie za tendencją wskaźnika (followthemoney). Jeśli wskaźnik wykazuje tendencję wzrostową, wtedy oznacza to, że nastroje się poprawiają i warto być po stronie kupna, i odwrotnie. Korelację stóp zwrotu z rynku akcji ze wskaźnikiem pokazuje poniższy wykres.Jak spojrzymy uważnie na powyższy wykres, możemy również zauważyć, że wartości ekstremalnie niskie (wynoszące 0) całkiem nieźle wskazywały na długoterminowy dołek na rynkach akcji.

BofA podaje, że skuteczność wskaźnika jest bardzo wysoka. Jak została policzona? Michael Hartnett, strateg BofAML, podaje że od 2000 roku wskaźnik wygenerował 17 sygnałów kupna. Średnia 3-miesięczna stopa zwrotu dla światowych akcji wyniosła 6,5%.Podsumowanie

Do modelu podchodzimy jednak z dystansem i traktujemy bardziej jako dodatkowy wskaźnik wspierający główne Modele Kompasu. Budowa wskaźnika wydaje się logiczna, jednak opiera się wyłącznie na danych pochodzących z pozycjonowania się uczestników rynków finansowych. Nie mamy w tym modelu zaimplementowanych elementów ze sfery makro czy fundamentalnych, które to w dużej mierze napędzają zmiany na rynkach finansowych.

Aktualny odczyt wskaźnika publikujemy raz w tygodniu na łamach naszego Tygodniowego Raportu Kompasu.

Chcesz poczytać więcej?

Subskrybuj kompasrynkowy.pl, aby czytać dalej ten post.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page