top of page
Kopia Kopia Jasnoniebieski Szary Konserwatywne i Minimalistyczne Elektronika Społecznościo
Logo PNJ transparent.png

W Kompasie Rynkowym stosujemy odgórne podejście do procesu inwestowania wykorzystując połączenie elementów globalnej makroekonomii, polityki monetarnej z analizą aktywności i sentymentu uczestników rynków finansowych. Stosujemy proces aktywnego zarządzania ryzykiem portfela, wykorzystując cykle gospodarcze i globalne makro otoczenie.

Codziennie analizujemy dane z kilkunastu największych gospodarek świata w tym Polski, aby znaleźć wskazówki na temat zmieniających się trendów makroekonomicznych oraz ich implikacji dla globalnych rynków finansowych.

Nie ograniczamy się do jednego rynku ponieważ wiemy, że globalne rynki finansowe to jeden organizm. W tym celu codziennie mapujemy sytuację na rynkach całego świata, wykorzystując do tego sprawdzony, unikalny proces.

Przejdź na Kompas Premium aby dowiedzieć się więcej.

Projekt bez tytułu.png

Aby ułatwić i przyspieszyć dogłębne zrozumienie naszej filozofii i strategii uruchomiliśmy unikatowy projekt edukacyjny "Globalny Makro Trader" dostępny w sekcji Akademia Inwestora.

“Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki”

Benjamin Franklin

Poznaj nasze rozwiązania

 

Czy Kompas Premium jest dla mnie?

  • Tak, jeśli inwestujesz na rynkach akcji, indeksów, walut (FX), surowców i chcesz wzbogacić proces decyzyjny o sprawdzone modele i strategie globalnego makro.

  • Tak, jeśli chcesz wyjść poza tradycyjne metody inwestowania, wyjść poza analizę techniczną/price action i rozszerzyć swój warsztat o narzędzia globalnego makro.

  • Tak, jeśli pracujesz w branży finansowej i chcesz być na bieżąco z tym co dzieje się na globalnych rynkach, bez zbędnego szumu informacyjnego.

 

Na czym to właściwie polega?

Nasz proces ma na celu pomóc Ci w skutecznym odfiltrowaniu ogromnej ilości zbędnego szumu informacyjnego przetaczającego codziennie finansowy świat i skupieniu swojej uwag na danych i liczbach, które mają realne znaczenie dla rynków.

W tym celu:

1. Mierzymy i mapujemy tempo zmian globalnych gospodarek w ujęciu aktywności gospodarczej i inflacji.

2. Podłączamy te dane do algorytmów predykcyjnego śledzenia w celu generowania potencjalnych scenariuszy.

3. Po opracowaniu prognozy nasz model aktywności gospodarczej, inflacji i polityki monetarnej jest testowany na historycznych danych rynkowych, aby zasugerować alokację aktywów w ramach jednej z czterech głównych kombinacji reżimów naszego modelu.

4. Następnie wykorzystujemy nasze modele ilościowe (zmienności, aktywności i sentymentu), aby zidentyfikować optymalne momenty zajęcia pozycji na rynku.

5. Na tej podstawie budowane są następnie portfele aktywów odpowiadające aktualnie obowiązującemu reżimowi.

Nasz proces oparty o liczby, twarde dane makro, pozwala na racjonalne, logiczne i pozbawione emocji podejmowanie decyzji. Udostępnione unikalne strategie zbudowane są przez doświadczonych ekspertów i praktyków inwestowania.

Możesz stosować udostępnione narzędzia wykorzystując nasz proces lub dowolnie zmodyfikować je dla własnych potrzeb i zbudować na ich podstawie własne autorskie strategie.

Dlaczego "makro" ma znaczenie?

Statystyki prowadzone przez brokerów i domy maklerskie są brutalne. Blisko 80% inwestorów indywidualnych traci regularnie na giełdzie. Wśród inwestorów instytucjonalnych te proporcję są niemal odwrotne.

 

Dlaczego tak się dzieje?

 

Przeciętny inwestor indywidualny nie ma potrzebnej wiedzy i doświadczenia, nie ma dostępu do właściwych danych, a jeśli nawet ma, to nie wie jak je skutecznie przełożyć na decyzje inwestycyjne. Najczęściej próbuje wykorzystywać tę informację, która jest łatwo dostępna i jego zdaniem najłatwiejsza do analizowania, czyli... historyczny wykres ceny danego aktywa.

 

Niestety historyczny wykres ceny to informacja niemal bezwartościowa w kontekście predykcyjnym, a opieranie się wyłącznie na analizie technicznej nie daje najmniejszych szans w rywalizacji z inwestorami instytucjonalnymi w długim terminie, których działania niemal w całości oparte są o środowisko makroekonomiczne.

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości badań makro w przystępnej cenie dla inwestora detalicznego. Wierzymy, że możliwe jest wyrównanie szans na rynku między inwestorem instytucjonalnym a inwestorem indywidualnym.

Dołącz do nas, korzystaj z profesjonalnych narzędzi inwestycyjnych i zwiększ swoją przewagę na rynku!

 

Makro Kompas

Otrzymasz dostęp do naszych bieżących badań najważniejszych globalnych gospodarek, w tym Polski. Dzięki naszym narzędziom możesz na bieżąco śledzić zmiany cykli i reżimów rynkowych

bottom of page